Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vad lagen säger

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns skrivelser som särskilt gäller studenter. Här följer ett utdrag av dessa.

1 kap

3 §
Vid tillämpning av 2–4 och 7–9 kap. ska med arbetstagare likställas
1. den som genomgår utbildning,[...]

2 kap

1 §
Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. [...]

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. [...]

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.
Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

6 kap

8 §
Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. [...]

Vid ett arbetsställe där det finns studerandeskyddsombud ska även två av dessa ingå i skyddskommittén. Studerandeskyddsombuden bestämmer själva vilka av dem som ska ingå i skyddskommittén.

17 §
De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd. [...]

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för
vuxna än vuxenutbildning för utvecklingsstörda företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.

18 §
Elevskyddsombuden utses av eleverna och studerandeskyddsombuden av de studerande.
Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.
Elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden har rätt till den
information som behövs för uppdraget. [...]

GUS_logga
Paragraf

Observera

Den här texten är ett utdrag ur "Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 15 februari 2010". Ytterligare kapitel och paragrafer med betydelse för studenters arbetsmiljö återfinns i lagtexten. För hela texten och exakta lydelser hänvisas till http://www.av.se/lagochratt/aml/

Sidansvarig: GUS Webmaster|Sidan uppdaterades: 2010-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?