Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vanliga frågor

Examination

1. Jag har blivit underkänd på min tenta men jag förstår inte varför. Jag tycker jag har skrivit så som det står i boken. Vad kan jag göra?
Det är examinator som avgör om din examination är godkänd eller inte. Om du inte förstår varför du har fått ett visst betyg är det bra att be om en förklaring. Efter din ordinarie examination ska du enligt Regler för examination p. 27 erbjudas en muntlig eller skriftlig genomgång. Du har också rätt att få motivering av ditt betyg om du ber om det även efter ordinarie examination enligt 32 § sista stycket FL.

2. Jag har blivit underkänd på min tenta och tycker att examinatorn har fel. Jag vill överklaga. Hur gör jag?
Du kan inte överklaga ett betyg, men du kan be om att examinator omprövar sitt beslut. Detta har du rätt till enligt 6 kap 24 § HF, det står också fler detaljer om hur du gör detta i Regler för examination p. 35. Du ska då begära omprövning skriftligen hos kursansvarig eller examinator. Det är bra att beskriva vad du anser är fel med betyget och vilken fråga eller del av examinationen det gäller.

3. Jag vill byta examinator, hur gör jag?
Du skickar en mail till prefekten där du ber att få byta examinator. Detta har du rätt till enligt 6 kap 22§ HF, samt p. 38 Regler för examination. Innan du kan begära byte av examinator måste du ha blivit underkänd på samma examinationsunderlag vid två tillfällen. Ett tillfälle om det gäller VFU/praktik.

4. Jag frågade min examinator vad jag kunde öva mer på och fick till svar att examinatorn inte mindes vem som hade gjort vad. Ska jag inte bedömas på min prestation?
Du skall bedömas på din prestation enligt p.3 i Regler för examination, vilket innebär att arbetar man i grupp kan de olika gruppmedlemmarna få olika betyg.

5. Jag har skrivit uppsats och min handledare tyckte den förtjänade ett högt betyg men examinatorn underkände mig. Vem har rätt?
Det är examinator som beslutar om betyget och examinators betyg inte går att överklaga. Dock skall det finnas ett samarbete under arbetets gång mellan handledare och examinator så att det som du har råkat ut för inte skall uppstå. Det får inte finns alltför stor skillnad mellan handledarens och examinators uppfattning när handledaren har givit klartecken för uppsatsen att examineras. Mer om detta kan du läsa i 6 kap 18§ HF samt i UKÄ, Rättssäker examination fjärde upplagan.

Utbildningens genomförande

1.Snart börjar vår kurs men vi har fortfarande inte fått reda på vårt schema. Ska det vara så?
Enligt p. 2.2 i Regler för studier skall du senast två veckor före start av kurs eller delkurs ha tillgång till sådan information som behövs för att kunna planera dina studier. Informationen ska även innehålla kursplan och schema inklusive tider för examination och obligatoriska moment.

2. Vår lärare lade in ett extra obligatoriskt moment som inte fanns med i schemat från början. Får läraren göra så?
Enligt p 2.2. i Regler för studier skall obligatoriska moment finnas angivna i schemat och kursplanen och det skall också framgå hur ett obligatoriskt moment ska tas igen.

3. I vår kurs ska vi genomför ett moment som jag tycker känns obehagligt. Måste jag genomföra det?
Du kan begära undantag från det obligatoriska momentet hos examinator och enligt 12 kap. 5 § HF kan du, om inte examinator godkänner undantaget, överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

4. Jag har blivit underkänd på min VFU, måste jag göra om hela VFU-perioden igen bara för det?
Detta är upp till examinator att besluta om du skall göra om hela eller delar av din VFU. I vissa fall räcker det att man gör om en del och i andra fall måste hela VFU:n göras om.

5. På en föreläsning sade en föreläsare att min åsikt vad dum inför hela klassen, får föreläsaren säga så?
Nej, en föreläsare får inte ”kränka” någons integritet och detta kan du läsa mer om i Policy för likabehandling och jämställdhet. Om uttalandet är ”grovt” skulle det kunna leda till en anmälan av läraren samt en utredning som universitetet är skyldigt att göra om de får reda på att någon känner sig kränkt eller orättvist behandlad. Här kan ombuden eller studentkåren var behjälpliga.

6. Jag är inte behörig till nästa kurs. Vad ska jag göra?
Du kan begära dispens från behörighetskraven. Om du inte får dispens skall du också få en överklagandehänvisning till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Om du får avslag även i ÖNH kan beslutet inte överklagas till annan instans. 7 kap. 3§ HF

Disciplin


1.Jag har fått reda på att min tenta hade träffar i Urkund. Vad innebär detta för mig?
Universitetet har en skyldighet att utreda om din tentamen ”fastnar” i Urkund. Det innebär att du antagligen blir kallad till ett möte med företrädare från din institution. Du får gärna ta med dig ett ombud, kårrepresentant etc. På mötet får du berätta hur du gjorde när du skrev tentamen. Därefter beslutar institutionens prefekt om ärendet skall skickas vidare till Disciplinnämnden för utredning eller ej. Det vanligaste är att ärendena skickas vidare. Du kan läsa mer om detta i 10 kap.1§ HF, samt i Handläggningsordning för disciplinärenden.


2. Jag har blivit kallad till ett möte med institutionen på grund av misstänkt fusk. Vad jag kan göra?
Du kan kontakta ombuden eller din studentkår där du får veta mer om den eventuella process som kan komma att inledas om det är så att ditt ärende skickas vidare till Disciplinnämnden för prövning.

3. Min tenta rättas inte då jag misstänks för disciplinförseelse, vad kan jag göra?
Om det finns en ”omtentamen” skall du tentera igen. Innan disciplinnämnden har fattat beslut i ditt ärende är du en helt ”vanlig” student vid Göteborgs universitet. Du kan läsa mer om detta i Handläggningsordning för disciplinärenden.

Sidansvarig: GUS webbansvarig|Sidan uppdaterades: 2020-10-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?