Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

GUS styrelse

Styrelsen är GUS högsta beslutande organ och har till uppgift att planera och leda GUS verksamhet samt förrätta val av studentrepresentanter till de organ inom Göteborgs universitet där GUS utser sådana. Styrelsens ledamöter utses inför varje verksamhetsår av medlemskårerna på det sätt som medlemskårerna själva bestämmer.

Fördelningen av antalet ledamöter per medlemskår är uppdelat så att ingen enskild kår får ha fler än 49,9% av mandaten i GUS styrelse. 

Göta studentkår (3 mandat)

 

Sahlgrenska akademins studentkår (3 mandat)

 

Konstkåren (1 mandat)

 

 

 

 

Kommande möten

 

Styrelsemöte 1, 4 september
Styrelsemöte 2, 9 oktober
Styrelsemöte 3, 18 november
Styrelsemöte 4, 16 december
Styrelsemöte 5,
Styrelsemöte 6,
Styrelsemöte 7,
Styrelsemöte 8,
Styrelsemöte 9,  (endast vid behov)
 

GUS_logga
Page Manager: GUS Webmaster|Last update: 8/9/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?